ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

 • Rất dễ học và lấy lại cảm hứng sau 1 ngày làm việc dài

  Tung Lee

 • Dễ học theo!

  Tinh Nguyen

  Lúc đầu tưởng khó nhưng đúng là khi học thì mới thấy dễ, Không quá khó như mình tưởng. Cảm ơn Lamita!

  Lúc đầu tưởng khó nhưng đúng là khi học thì mới thấy dễ, Không quá khó như mình tưởng. Cảm ơn Lamita!

  Read Less

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • 1
 • 2
  Phần 2: Khởi động
  • 2. 1 - KĐ The Trip
  • 2.2 - KĐ Zumba High
 • 3
  Phần 3: Merengue
  • 3.1 - Come back to me
  • 3.2 - March Step
  • 3.3 - 2 Step
  • 3.4 - Me Gusta Muscho
  • 3.5 - V Step
  • 3.6 - V Step chéo
  • 3.7 - Beto Đơn - Kép
 • 4
  Phần 4: Salsa
  • 4.1 - Cha Chiki
  • 4.2 - El Estre
  • 4.3 - Salsa Ngang
  • 4.4 - Salsa trước sau
  • 4.5 - Salsa Rock Back
  • 4.6 - Salsa Travel
 • 5
  Phần 5: Điệu Cumbia
  • 5.1 - La Cumbia
  • 5.2 - Cumbia dậm tại chỗ
  • 5.3 - Cumbia Chặt mía
  • 5.4 - Cumbia Forward Backwork
  • 5.5 - Cumbia Tung váy
 • 6
  Phần 6: Điệu Reggaeton
  • 6.1 - Regaeton TURN UP
  • 6.2 - Prrrum
  • 6.3 - Reagaeton Bước chân cơ bản
  • 6.4 - Reagaton Stomp
  • 6.5 - Regaeton Knee Lift
 • 7
  Phần 7: Bài tập vui và điều hòa
  • 7.1 - Thư giãn Quin zas
  • 7.2 - Axe